Noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.maara.lv un, turpmāk – maara.lv, lietošanas kārtību.
1.2.  MAGIC JEWELRY IK,  reģistrācijas Nr.40002185761, juridiskā adrese: Čiekurkalna 2 šķērslīnija 4, K-1-8a, Rīga, LV-1026, zīmols MAARA,  turpmāk - MAARA, nodrošina maara.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.
1.3. Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas maara.lv vai izmanto citus maara.lv pakalpojumus. Nepilngadīgas fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem maara.lv pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi.
1.4. Ja Lietotājs iegādājas maara.lv piedāvātās preces, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.
1.5. Ja Lietotājs iegādājas preces maara.lv, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Lietotājs piekrītot Lietošanas noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā maara.lv atbilstoši šiem Lietošanas noteikumiem.
1.6. Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt maara.lv darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, MAARA ir ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta veikalam maara.lv.
1.7. MAARA patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties maara.lv, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.
1.8. MAARA patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.
2. Personas datu aizsardzība
2.1. Veicot pirkumu maara.lv, Lietotājam ir obligāti jāievada savs vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts.
2.2. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā norādīto datu pareizību, kā arī par sniegto datu pareizību, veicot pirkumu maara.lv. Ja Lietotājs veicot pirkumu, norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, MAARA nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju.
2.3. Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.
2.4. MAARA garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos.
2.5. MAARA apņemas nodrošināt Lietotāja sniegto personas datu konfidencialitāti un neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot MAARA partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus, kā valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
2.6. Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai noskaidrotu personas identitāti.
3. Pirkuma – pārdošanas līguma noslēgšana
3.1. Preces pirkuma līgums starp MAARA un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs, izvēloties preci(-es), ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz "apmaksāt pirkumu". Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.
3.2. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti maara.lv datu bāzē.
3.3. MAARA piekrīt piegādāt Lietotāja pasūtītās un apmaksātās preces uz Lietotāja pasūtījumā norādīto adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumu 5. punktā.
3.4. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ MAARA nevar nodrošināt interneta veikalā maara.lv iegādātās preces piegādi, MAARA apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Lietotājs nepiekrīt, MAARA atmaksā Lietotājam samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 10 (desit) darba dienu laikā.
4. Preču cenas un samaksas kārtība
4.1. Preču cenas interneta veikalā maara.lv norādītas euro
4.2. Lietotājs maksā par precēm, šādos veidos:
4.2.1. izmantojot internetbankas "bank-link" pakalpojumus. Internetbankas maksājuma (bank link) apstrādi nodrošina mūsu sadarbības partneris PaySera, kas nodrošina ātras, ērtas un drošas maksājuma iespējas.
4.2.2. ar bankas pārskaitījumu, samaksājot rēķinu 5 darba dienu laikā. 
4.2.3. ar kredītkarti, Karšu apmaksas apstrādi nodrošina mūsu sadarbības partneris PaySera, kas nodrošina ātras, ērtas un drošas maksājuma iespējas.
5. Preču piegāde
5.1. Lietotājs, izvēloties piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi, pakomātu vai Pickup punktu.
5.2. Preces Lietotājam var piegādāt MAARA vai viņa pilnvarots pārstāvis.
5.3. Lietotājs apņemas savas pasūtītās preces pieņemt no kurjera vai izņēmt no pakomāta, pickup punkta noteiktajā laikā.
5.4 Piegādes maksa:
Piegādes maksa ir redzama sadaļā /piegade/
5.5. Preces tiek izsūtītas 1-3 darba dienu laikā no pirkuma veikšanas vai iepriekš vienojoties par izsūtīšanas  termiņu.
5.6. MAARA darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Aptuvenais piegādes laiks: Latvijas teritorija un Igaunija Lietuva  -   1-7 darba dienas.   Ārpus Latvijas teritorijas - 1-4 nedēļas. Cits piegādes laiks iespējams individuāla dizaina rotām, kuru izgatavošanas laiks ir ilgāks par 1-2 darba dienām. Attiecīgi veicot pasūtījumu informēsim, ka piegādes laiks var atšķirties, norādot aptuveno izgatavošanas laiku.
5.7. Ja Lietotāja norādītajā piegādes adresē Lietotājs nav sastopams, MAARA ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē piegādes brīdī sastopamajai pilngadīgajai personai, bet Lietotājam nav tiesību izteikt MAARA jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.
5.8. Ja preču piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ (Lietotājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Lietotājs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet pasūtījums tiek atcelts. Šādā gadījumā MAARA atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.
5.9. Pēc preču saņemšanas Lietotājs vai viņa pārstāvis pārbauda preču atbilstību pasūtītajam un paraksta rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu, ko preču piegādes brīdī MAARA pārstāvis uzrāda. Parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu, Lietotājs, vai viņa pārstāvis apliecina, ka preces ir nodotas labā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers piegādā preci Lietotājam, ja preces iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Lietotājam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Lietotājam tas jādara kurjera klātbūtnē. MAARA neatbild par tādam preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas preču piegādes apstiprinājumā.
6. Preču kvalitāte
6.1. Visu maara.lv pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces.
6.2. maara.lv precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.
6.3. Līguma noteikumiem neatbilstošas preces gadījumā Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai MAARA veic vienu no šādām darbībām:
1) novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;
2) apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
3) attiecīgi samazina preces cenu;
4) atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.
6.6. Vispirms Lietotājs ir tiesīgs lūgt MAARA bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.
6.7. Ja nav iespējams novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, tad Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai MAARA attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot naudas summu, MAARA var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko Lietotājs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.
6.8. Maznozīmīgas preces neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā (tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā) un tādas, kas nevar būtiski ietekmēt Lietotāja iespējas preci izmantot, Lietotājs nevar prasīt, lai MAARA atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.
6.9. Iebildumus un lūgumus par preces neatbilstību līguma noteikumiem Lietotājs var izteikt MAARA gan mutvārdos, gan rakstveidā, nosūtot iesniegumu MAARA uz e-pasta adresi, kas minēta sadaļā KONTAKTI. 
7. Atteikuma tiesības un preču atgriešana
7.1. Ja Lietotājs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad 7.sadaļā noteiktajā kārtībā Lietotājs (patērētājs), nesniedzot nekādu pamatojumu, var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" nosacījumus, patērētājam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā no preces/preču piegādes brīža atkāpties no pirkuma līguma, iesniedzot MAARA iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu. .
7.2. Par iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu tiek uzskatīts Lietotāja nosūtīts rakstveida (elektroniski e-pasta formā) paziņojums , kurā norādīts atgriešanas objekts un pasūtījuma numurs. Obligāti jānorāda Lietotāja bankas konta numuru, uz kuru Lietotājs vēlas saņemt atpakaļ par preču pirkumu samaksāto naudas summu. Par elektroniskā formā uz e-pastu saņemtu iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu MAARA paziņo Lietotājam.
7.3. Uzskatāms, ka Lietotājs ir ievērojis atteikuma tiesību termiņu (14 dienas), ja Lietotājs iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta MAARA pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Strīdus gadījumā Lietotājam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.
7.4. Pēc iesnieguma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas Lietotājs nosūta vai piegādā preci atpakaļ MAARA uz adresi: Čiekurkalna 2 šķērslīnija 4a-9a, Rīga, LV-1026 bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā. Šis termiņš ir uzskatāms par ievērotu, ja Lietotājs preces nosūta vai piegādā atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.
7.5. MAARA apņemas bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis Lietotāja iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksāt Lietotājam viņa samaksāto naudas summu par preci. MAARA atmaksā naudas summu, pārskaitot to uz Lietotāja atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu vai, ja tas nav norādīts, uz kontu, no kura saņemts maksājums par preci.
7.6. MAARA nav pienākuma atmaksāt Lietotājam piegādes izdevumus.
7.7. MAARA patur tiesības aizturēt par preču pirkumu samaksātās naudas summas atmaksu Lietotājam līdz brīdim, kad MAARA būs saņēmis no Lietotāja tā atgriezto preci.
7.8. Preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas sedz Lietotājs.
7.9. Lietotājs atteikuma tiesības var izmantot, ievērojot šādus nosacījumus:
7.10.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā un Lietotājs nav atvēris iepakojumu precei;
7.10.2. prece nedrīkst būt bojāta;
7.10.3. prece nav lietota, nav zaudējusi tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.) (tas neattiecas uz jau piegādes laikā bojātu preci, par kuru pie preces saņemšanas apstiprinājuma Lietotājs ir norādījis iebildumus);
7.10.4. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija saņemšanas brīdī.
7.11.. MAARA ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz preces atgriešanu.
7.12. Lietotājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Lietotājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus, kas tai bija pievienoti tās saņemšanas brīdī. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, MAARA ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Lietotāja par preci samaksāto naudu.
8. Informācijas apmaiņa
8.1. MAARA sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu vai tālruņa numuru. Lietotājs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti maara.lv sadaļā – Kontakti.
9. Atbildība
9.1. MAARA ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs pircējs rīkojas pretēji šajos Lietošanas noteikumos norādītajai maara.lv lietošanas kārtībai.
9.2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.
9.3. maara.lv nav atbildīgs par maara.lv veikala attēlos redzamo preču nebūtisko īpašību (faktiskais izmērs, formas vai toņa nianses u.tml.) neatbilstību faktiskajām preču īpašībām Lietotāja izmantotās ierīces ekrāna parametru, apgaismojuma vai jebkādu citu līdzīgu ārēju apstākļu dēļ.
9.4. MAARA nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus MAARA saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā MAARA centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.
10. Citi noteikumi
10.1. Attiecības starp Lietotāju un MAARA regulē šie Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.
10.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar MAARA. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Lietotājam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

0

MAGIC JEWELRY IK       
Reģ. nr. 40002185761      
Juridiskā adrese: Rīga, Čiekurkalna 2. šķērslīnija 4-K1, 8a        
E-pasts: [email protected]           
Tālrunis: 22335417
Copyright ©  MAARA   2019          

 .